meta

Turvalisus COVID-19

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  •  külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19

viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

  •  kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid

igapäevatöös;

  •  siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  •  desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  •  sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  •  personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele

kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

  •  tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  •  haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  •  haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse

kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku

tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

Helista
Juhised